Ana içeriğe atla

Faaliyetlerimiz:

Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi, ilgili kişilerin Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi,

Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcileri tarafından eğitimlerin düzenlenmesi
Uluslararası başarı sağlamış yurt içi veya yurt dışındaki bilim insanlarını, tamamladıkları başarılı araştırma projelerini ve bu bağlamdaki tecrübelerini aktarmaları için seminerlerin yapılması

Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmaların yapılması

Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması tanıtım ve bilgilendirme toplantıları sonucunda bir araya gelen araştırmacı ve firmanın ortaklaşa proje yazmalarına destek verilmesi

Projelere, destek programına özgü formatın yanı sıra proje konusundan bağımsız olarak, özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik gibi konularda önerilerde bulunulması

Ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurabilmeleri için proje yazma bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik “proje yazma”  eğitimlerinin düzenlenmesi,