Ana içeriğe atla

Faaliyetlerimiz:

Destek için başvuran akademisyen, sanayici veya girişimciye “Araştırma Öncesi Patent Araştırmaları”, “Buluş Bildirimi”, “Buluş Patentlenebilirlik Değerlendirmesi”, “Buluşun Ticari Potansiyelinin Belirlenmesi”, “Patent / Faydalı Model Başvurusu Yapılması”, “Ticarileştirme Faaliyetleri” gibi teknik konularda uzman personeller tarafından hizmet sunulması ve destek olunması,

FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü fikirlerin, TTO ile fikir sahibi arasında imzalanacak sözleşme şartları doğrultusunda fikri mülkiyet koruma altına alınması (bu süreç direkt olarak ticarileştirme ya da patent koruması altına alma şeklinde gerçekleştirilecektir)

Akademisyenlerin buluş ve inovatif odaklı çalışmalarının tespit edilmesi,

Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetleri konusunda hizmet verilmesi

Yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasına imkân vererek teknoloji akışı sağlamak için ticarileştirme faaliyetlerinde arayüz görevi görmesi

Patent başvuru sürecinin bazı aşamalarını başvuru sahipleri adına yürütülmesi

Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi

Faydalı Model ya da Patent Başvurularında dosyanın hazırlanması, takibi, patentin alınması aşamalarında TTO buluş sahibine destek verilmesi