Ana içeriğe atla

Faaliyetlerimiz:

Öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenlerin katılımına açık mevcut girişimcilik ve şirketleşme destekleri, teşvik programları hakkında seminerler ve girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi

Girişimcilik çağrılarının takip edilmesi ve duyurulması

Şirketleşme potansiyeli olan çalışmalar için özellikle akademisyen ve potansiyel girişimcilere şirketleşme konusunda yardımcı olunması,devlet desteklerinden faydalanmak üzere proje hazırlanmasında yardımcı olunması

Girişimciliğin özendirilmesi adına ödüllü proje yarışmaları, Ar-Ge ve İnovasyon zirvelerinin düzenlenmesi

Lisans ve lisansüstü öğrenciler, araştırmacı ve akademisyenlere girişimcilik olgusu aşılanacak ve mevcut fırsatlara yönlendirilmesi

Yenilikçi iş fikriyle başvuran firma yada girişimcinin fikrinin şekillenmesi ve geliştirilmesi aşamasında alanında uzman akademisyenden destek almasını sağlanması

Girişimcilere çağrı konusuna yönelik ilgili proje ekiplerinin oluşturulması desteği, duyurulara yapılan geri dönüşler sonucu akademik kümelenme yapılarak, proje ortakları oluşturulması ve çağrı için gerekli ön hazırlıkların yapılması

Şirketlerin Destek ve Hibe programlarından yararlandırılması, bu konuda, bilgilendirme amacı ile Ulusal (TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları), Uluslararası (Çerçeve Programları, Eureka Programı vb.) proje destek ve hibe programlarının firmalara ve girişimcilere tanıtılması, mevcut ve yeni açılacak destek ve hibe programlarının takip edilerek, süreçlerin işleyici hakkında girişimcilere danışmanlık desteği verilmesi

Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile çeşitli yarışmalar organize edilecek ve bu yarışmalar düzenlenmesi